PRODUCT CATEGORY

PP Polypropylene 20 Inch

ไส้กรองน้ำ PP Polypropylene 20

  • ไส้กรองน้ำ PP 20 นิ้ว เส้นใยโพลีไพรโพลีนหนาแน่น ไม่ละลายไปกับน้ำ
  • ทำหน้าที่ในการดักจับตะกอน แขวนลอย เช่น เศษสิ่งสกปรก ดิน โคลน เศษผงฝุ่น สนิมเหล็ก ที่ปะปนมาในน้ำ
  • อายุการใช้งานประมาณ 3 - 4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT