PRODUCT CATEGORY

Carbon Block 20 Inch 0.5 Micron

ไส้กรองน้ำ Carbon block 20

  • ไส้กรองน้ำคาร์บอนอัดแท่ง 20 นิ้ว 0.5 ไมครอน (Carbon Block 20” 0.5 Micron)
  • ทำจากกะลามะพร้าว 100% อัดเป็นแท่ง ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
  • ทำหน้าที่ดักจับ กลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรก โลหะหนัก และสารตกค้าง
  • อายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร

 

หมายเหตุ : ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

RELATED PRODUCT