การบริการ

  • บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
  • บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำตลอดอายุการใช้งาน จากทีมงานผู้เชียวชาญมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำฟรี
  • บริการล้างถังน้ำตู้เย็น
  • บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ
  • บริการแจ้งการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบกำหนดอายุการเปลี่ยนไส้กรอง
  • บริการลูกค้าทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์)
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2318-3187-8
086 337 5056
086 366 0671
086 312 0906
086 300 4185
086 300 4135