PRODUCT CATEGORY

เครื่องกรองน้ำ AT KR 1000 UF

 เครื่องกรองน้ำ AT KR 1000 UF

 • เครื่องกรองน้ำ Aquatech รุ่น AT KR 1000 UF สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
 • วัสดุ ABS ดูแลทำความสะอาดง่าย
 • ก๊อกน้ำ "Flexy" หมุนได้ 360 องศา
 • มีไฟ LED เตือนรอบการเปลี่ยนไส้กรอง
 • ติดตั้งง่ายด้วยการจัดทางน้ำเข้าให้เลือกได้ทั้งซ้ายและขวา
 • ติดตั้งแขวนผนัง วางบนเคาน์เตอร์หรือใต้ซิงค์
 • ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้แรงดันน้ำสูง ประหยัดกว่า
 • ไส้กรองคุณภาพไม่มีปัญหาการรั่วซึม
 • สินค้านำเข้าจากประเทศเกาหลี
 • ได้มาตรฐาน เครื่องกรองน้ำดื่ม AT KR 1000 UF

ตู้กรองน้ำ AT KR 1000 UF

 • ไส้กรอง Sediment- Carbon 2 in 1 
 • ขั้นตอนที่ 1 Sediment  ทำหน้าที่ดักฝุ่นผงที่ปะปนมากับน้ำ
 • ขั้นตอนที่ 2 คาร์บอนอัดแท่ง กำจัดกลิ่น สี คลอรีนและสารตกค้าง
 • ขั้นตอนที่ 3  ไส้กรองคาร์บอนอันแท่งขั้นต้น (Pre Carbon Block) ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีนดูดซึมสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น
 • ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง UF Filtration 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก
 • ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่สอง (Post Carbon Block) ทำหน้าที่กำจัด กลิ่น สี ดักจับและดูดซับสิ่งสกปรก คลอรีนและสารปนเปื้อน

 เครื่องกรองน้ำ UFหมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาด รวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง


 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AT KR 1000 UF

Download Document
Size (1.53 MB)

RELATED PRODUCT