PRODUCT CATEGORY

เครื่องกรองน้ำ AT 300 R

เครื่องกรองน้ำ AT 300 R

  • เครื่องกรองน้ำ Aquatech รุ่น AT 300R พร้อมระบบการกรอง 3 ขั้นตอน
  • ไส้กรองคาร์บอนผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย
  • ไส้กรองคาร์บอน 2 ไส้ เพิ่มประสิทธิภาพการกรองสารเคมี กลิ่น คลอรีน โลหะหนักและฆ่าเชื้อโรค
  • ไส้กรองเรซิ่นคุณภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารละลายในน้ำและปรับลด
    ความกระด้างของน้ำได้ดี

 

เครื่องกรองน้ำดื่ม AT 300 R

  • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง 0.5 ไมครอน (Activated Carbon Block) ทำหน้าที่กรองกลิ่น สี คลอรีน สิ่งสกปรกและสารตกค้าง รวมทั้งโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ทองแดง ปรอท อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3,000 ลิตร
  • ไส้กรองเรซิ่น (Ion Exchange Resin) ทำหน้าที่ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความ    กระด้างของน้ำ ให้น้ำมีรสชาติดีขึ้น
  • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น 0.3 ไมครอน (Pre Carbon Block) ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นสีคลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น

 

เครื่องกรองน้ำ AT 300 R

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาดรวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

 

เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน AT 300 R

Download Document
Size (1.85 MB)

RELATED PRODUCT