PRODUCT CATEGORY

ตู้กรองน้ำดื่ม AT JHC 950 UF

 ตู้กดน้ำกรองในตัว AT JHC 950 UF

 • ตู้กรองน้ำ Aquatech 2 อุณหภูมิ (น้ำร้อน - น้ำเย็น) รุ่น AT JHC 950 RO เป็นตู้กดน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำ มีระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
 • ตัวเครื่องผลิตขึ้นจากวัสดุ ABS ตระกูล Z-ZERO ไม่นำพากระแสไฟฟ้า
 • ถังน้ำร้อนและน้ำเย็นผลิตจากสแตนเลส (Stainless Steel) คุณภาพสูง สะอาดปลอดภัยปลอดสารตะกั่ว
 • ถังบรรจุน้ำ สามารถบรรจุน้ำเย็นได้ 5 ลิตร และบรรจุน้ำร้อนได้ 4 ลิตร และยังมีถังน้ำบริสุทธิ์อีก 20 ลิตร
 • มีสวิตซ์ปิด - เปิดการทำงานของระบบน้ำร้อน
 • ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ

ตู้กดน้ำราคา AT JHC 950 UF

 • ไส้กรอง Sediment Filter (PP Polypropylene) ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก เศษฝุ่นผง สารแขวนลอย สนิมเหล็กที่ปะปนมากับน้ำในขั้นต้นได้
 • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นต้น (Pre Carbon Block) ผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย ทำหน้าที่กำจัดกลิ่น สี คลอรีน ดูดซับสิ่งสกปรกและสารตกค้างในเบื้องต้น
 • ไส้กรองเรซิ่น (Ion Exchange) ลดปริมาณสารละลายในน้ำ ลดความกระด้างของน้ำ
 • ไส้กรอง UF มีความละเอียด 0.01 ไมครอน ทำหน้าที่กรองสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ สารปนเปื้อนขนาดเล็กมาก
 • ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งขั้นที่ 2 (Post Carbon Bllock) ทำหน้าที่ดูดซับกรองกลิ่น สี และสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำอีกครั้งเป็นการกรองขั้นสุดท้าย ช่วยให้รสชาติน้ำดีขึ้น

ตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น AT JHC 950 UF
เครื่องกดน้ำร้อน น้ำเย็น AT JHC 950 UF
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของใส้กรอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
การบำรุงและดูแลรักษา ทำความสะอาดรวมทั้งขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ และคุณภาพของน้ำที่ใช้กรอง

Download Document
Size (2.22 MB)

RELATED PRODUCT