การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำ

ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำ เครื่องกรองน้ำ Aquatech Your browser does not support the video tag.

คำถามที่พบบ่อยในการใช้เครื่องกรองน้ำ

คำถามที่พบบ่อยในการใช้เครื่องกรองน้ำ 1. การล้างทำความสะอาดไส้กรองแต่ละแบบทำอย่างไร? - ไส้กรอง PP ให้ทำความสะอาดด้วยการถอดออกมาแล้วใช้น้ำฉีดทำความสะอาดผิวภายนอกให้สะอาดได้ ห้ามใช้แปรงหรือของแข็ง ถูบริเวณตัวไส้กรอง เพราะจะทำให้ไส้หลุดร่อน ฉีกขาดได้- ไ ...

การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ

1)ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำนั้น ต้องคำนึงถึงความต้องการ การใช้งานที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่อง และแหล่งน้ำดิบที่นำมากรอง ว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องหรือไม่ ดังนั้นในการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เราจึง ...

หน้าที่และประสิทธิภาพของไส้กรอง

เนื่องจากในปัจจุบันมีไส้กรองจำหน่วยในื้องตลาดมากมาย ทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพและไส้กรองแต่ละประเภทนั้นก็มีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไส้กรองประเภทไหนมีลักษณะแบบใด และมีวิธีการใช้งานอย่างไร วันนี้เราจึงต้องมาทำควา ...