การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ

      การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำ

1)ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำนั้น ต้องคำนึงถึงความต้องการ การใช้งานที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่อง และแหล่งน้ำดิบที่นำมากรอง ว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องหรือไม่ ดังนั้นในการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เราจึงควรมีการสอบถามถึงข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นส่วนประกอบในการเลือกสินค้าดังนี้

1.ใช้กับน้ำอะไร?

2. ใช้กันกี่คน/ความต้องการใช้น้ำในแต่ละวันเพื่อดูว่ากำลังการผลิตของเครื่องพอหรือไม่

3. ความต้องการเพิ่มเติมของลูกค้า

4. สถานที่หน้างานการติดตั้ง มีความพร้อมหรือไม่ ต้องมีการเดินท่อน้ำ ระบบไฟฟ้าหรือไม่

เหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของเครื่อง รวมถึงสามารถเสนอสินค้าได้มากกว่า 1 อย่าง และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการติดตั้งแก่ช่างด้วย

ลักษณะของน้ำนั้นเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเลือกสินค้าให้เหมาะสม โดยให้เลือกดังนี้น้ำประปาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการกรอง สารเคมี คลอรีน สี กลิ่น และสารแขวนลอยที่ปะปน

ในน้ำ ทั้งนี้น้ำประปานั้นมีการกรองและการ บำบัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาแล้ว แต่การส่งต่อผ่านเส้นท่อที่มีความยาวหลายสิบกิโลเมตร ที่มีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง รวมถึงท่อประปาที่เก่า เสื่อมสภาพ และมีการปนเปื้อน ทำให้มีเศษสนิม คราบดิน โคลน และสิ่งสกปรกต่างๆปะปนเข้ามาได้ เครื่องกรองที่เลือกจึงต้องสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด และสมควรแนะนำระบบการกรองมารตฐานและ ระบบ UV สำหรับบ้านลูกค้ามีเด็กหรือคนชรา เพราะภูมิคุ้มกันอาจต่ำกว่าไคนหนุ่มสาว

     2.)น้ำบาดาล ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปนั้นมักจะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุและสารละลายสะสมเจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีความเข้มข้นสูง เนื่องจากการซึมผ่านของน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ทำให้มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ได้ ในการแนะนำนั้น ให้นำเสนอเครื่องกรองที่มีส่วนประกอบของไส้กรอง เรซิ่น เป็นหลัก เพื่อเป็นการลดความกระด้างและการสะสมของคราบหินปูนได้ หรือน้ำมีแร่ธาตุสะสมอยู่มาก แนะนำให้เลือกการใช้งานระบบ RO เป็นการแก้ปัญหา เพราะเป็นระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพในการแยกโมเลกุลของน้ำสะอาดออกจากสารประกอบอื่นๆ กรองสารละลายต่างๆรวมทั้งแบคทีเรียและไวรัส  เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งจะถูกส่งไปเป็นน้ำดื่ม  และเป็นระบบเดียวที่สามารถแก้ปัญหาสารละลายสะสมในน้ำมี  ปริมาณมากได้ รวมทั้งยังสามารถแนะนำในกรณีที่ลูกค้าต้องการน้ำที่มีแร่ธาตุต่ำได้อีกด้วย