หน้าที่และประสิทธิภาพของไส้กรอง

หน้าที่และประสิทธิภาพของไส้กรอง

        เนื่องจากในปัจจุบันมีไส้กรองจำหน่วยในื้องตลาดมากมาย ทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพและไส้กรองแต่ละประเภทนั้นก็มีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไส้กรองประเภทไหนมีลักษณะแบบใด และมีวิธีการใช้งานอย่างไร วันนี้เราจึงต้องมาทำความรู้จักกับประเภท ชนิดและลักษณะการใช้งานของไส้กรองกันครับ

                  

ไส้กรองน้ำ PP 

 
  • เป็นเส้นใยโพลีไพรโพลีน ทำหน้าที่ในการดักจับตะกอนหยาบ เศษสิ่งสกปรก ดิน โคลน สารแขวนลอย ที่ปะปนมาในน้ำ อายุการใช้งานประมาณ 4 เดือน หรือ 3,000 ลิตร

ไส้กรองน้ำ PP Capsule

  • เป็นเส้นใยโพลีไพรโพลีน ทำหน้าที่ในการดักจับตะกอนหยาบ เศษสิ่งสกปรก ดิน โคลน สารแขวนลอย ที่ปะปนมาในน้ำ สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ Quick Fit ป้อง กันและลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ไส้กรอง Carbon Block 0.5 ไมครอน

  • ไส้กรองขนาด 10” สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีน ดักจับตะกอนสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ อายุการใช้งาน 8 เดือน หรือ 5,000 ลิตร

ไส้กรอง Carbon Block ขนาด 0.3 ไมครอน

  • ไส้กรองขนาด 10” สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ เพื่อยืดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่น สี คลอรีน สารเคมี โลหะหนัก อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือ ประมาณ 8,000 ลิตร

ไส้กรอง Pre Carbon

  • เป็นคาร์บอนคุณภาพสูงผสมสารป้องกันการเกิดแบคทีเรีย Antibacterial agent ขั้นที่ 1 อัดแท่งให้มีความละเอียดของรูพรุนที่ 0.3 ไมครอน ทำหน้าที่ดูดซับคลอรีน สารเคมีตกค้าง กลิ่น สี ที่ไม่พึงประสงค์ อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 2,500 ลิตร สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ Quick Fit

ไส้กรอง Post Carbon

ไส้กรองน้ำคาร์บอน

  • เป็นไส้กรองคาร์บอนอัดแท่งผสมสารป้องกันแบคทีเรีย Antibacterial agent ขั้นที่ 2 อัดแท่งให้มีความละเอียดของรูพรุนที่ 0.2 ไมครอน ด้วยความละเอียดนี้สามารถทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี คลอรีน สารเคมี โลหะหนัก ปรับรสชาติของน้ำให้เ หมาะกับการดื่ม อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือ 5,000 ลิตร สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ Quick Fit

ไส้กรองน้ำเรซิ่น (Ion Exchange)

  • เป็นไส้กรองเรซิ่นคุณภาพสูง ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนประจุในน้ำ ลดความกระด้างและการเกิดคราบหินปูนในน้ำ กระบอกบรรจุใช้ตะแกรงแตนเลสคุณภาพสูง ป้องกันการหลุดออกของเม็ดเรซิ่น สามารถถอดล้างและฟื้นฟูประจุได้ใหม่ด้วยการล้างน้ำเกลือ 10 % อายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน หรือ 3, 000 ลิตร

ไส้กรอง UF Membranes

ความละเอียด 0.01 ไมครอน

  • สามารถดักจับเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีขนาดเล็ก สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เจือปนมาในน้ำ และยังสามารถรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในน้ำไว้ได้

ไส้กรอง RO Membranes 

ความละเอียด 0.0001 ไมครอน

  • ที่มีความละเอียดของรูพรุนไส้กรองที่ 0.0001 ไมครอน ทำงานในการคัดแยกโมเลกุลของน้ำสะอาดออกจากสิ่งสกปรก ทำให้น้ำหลังการกรองมีความสะอาดด้วยการกรองที่มีขนาดของรูพรุนเล็กที่สุด โดยความละเอียดไส้กรองสูงสุดนี้สามารถแยกแร่ธาตุต่างๆที่เจอปนอยู่ออกจากน้ำสะอาด ซึ่งจะมีอัตราส่วนของน้ำทิ้งอยู่ที่ 70 % และน้ำสะอาดอยู่ที่ 30 %

หลอด UV 11 วัตต์

  • ทำหน้าที่ในการกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่มีขนาดเล็กมาก ที่สามารถหลุดผ่านออกมาจากรูพรุนของไส้กรองได้ ด้วยการใช้แสง UV ที่มีความยาวแสงที่ 253.7 นาโนเมตรและมีความเข้มข้นแสงที่ 40 มิลิจุล/ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเข้มข้นเหมาะสมที่สุดในการใช้งาน หุ้มด้วยหลอดควอทซ์ของแท้ ที่จะช่วยไม่ให้การหักเหของแสงผิดเพี้ยนไป อายุการใช้งานประมาณ 1-1.5 ปี